Bëschrued

Generalversammlung 2022

Gespeichert von Carine am Mo, 03/14/2022 - 10:35

Den 14. Januar war eis Generalversammlung vun de Joeren 2019, 2020 an 2021.

Bei dëser Geleegenheet hu mir vun der Groussbusser a Wahler Musik jeweils ee Scheck vun 1000€ un de Centre de Promesse Mäerzeg vum Télévie iwwerreecht.
Merci dem Mireille fir d'Foto.