Agenda

2020

25. Januar Hierkenowend Wahl
8. Februar Micky-Maus-Bal Groussbus
15. März Gemeinsam Generalversammlung Groussbus
26. Abrëll Hämmelsmarsch Heespelt
8. Mee Gala-Concert Groussbus
23. Mee Hämmelsmarsch Wahl
30. Mee Hämmelsmarsch Groussbus
31. Mee Wilibrordusprëssioun Randschelt
31. Mee Kiermesbal Groussbus
2. Juni Sprangprëssioun Iechternach
14. Juni Concert Altersheim (15h00) Réiden
20. Juni Nationalfeierdag Groussbus
21. Juni Nationalfeierdag Wahl
28. Juni Concert Place d'Armes (11h30) Lëtzebuerg
11. Juli Hämmelsmarsch Gréiwels
11. Juli Fläschmob Useldeng
12. Juli Donatiprëssioun Gréiwels
26. Juli Concert (15h00) Réimech
6. September Muséesfest Randschelt
26. September Hämmelsmarsch Kéiber
3. Oktober Nei Brasilien in Concert Gréiwels
24. Oktober Hämmelsmarsch Bëschrued
25. Oktober Hierscht- Wäifest mat Thé Dansant Groussbus
7. November Kirmesconcert Dellen
8. November Hämmelsmarsch Brattert/Randschelt
29. November Kleeschen Groussbus
5. Dezember Adventsmaart Randschelt